Direct naar de inhoud van deze pagina

GilzeRijen Leest Voor

logo VIPGilzeRijen leest voor

Voorlezen: leerzaam en leuk!

Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, het is ook heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. Door voor te lezen leren kinderen nieuwe woorden kennen en goede zinsconstructies te maken. Ook luisteren en concentreren zijn belangrijke vaardigheden die een kind tijdens het voorlezen oefent. Voorlezen stimuleert de fantasie van een kind. En het geeft een veilig gevoel: samen met een boek op de bank. Even die exclusieve aandacht en het gedeelde plezier.

In het project GilzeRijen leest voor! Werken verschillende partijen samen om leesachterstand bij kinderen tussen de 3 en 8 jaar te helpen verminderen. Dit doen we door het voorlezen in gezinnen met kinderen te faciliteren en te stimuleren. Het voorlezen gebeurt door vrijwilligers die zich via het VIPLoket kunnen aanmelden.

Hulp bij voorlezen

Vrijwilligers hebben 20 weken lang wekelijks een voorleesmoment bij gezinnen met kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Zij gaan samen met de ouders en de kinderen spelenderwijs en interactief aan de slag met voorlezen. Het doel is het plezier in lezen te vergroten en de ouders zo enthousiast te krijgen dat ze het voorlezen uiteindelijk van de vrijwilliger overnemen.

De bibliotheek Theek 5 zorgt ervoor dat de hulpaanbieders getraind worden in het interactief voorlezen. Tijdens het project zullen de ouders en de kinderen ook worden uitgenodigd om kennis te maken met de bibliotheek.

Degene die voorleest in een gezin heeft ook een signalerende functie. Wanneer er hulpvragen komen, kan het gezin worden doorverwezen naar de juiste hulpverlener.

"Ik ben van mening dat de maatschappij het beste functioneert als zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Met 'GilzeRijen leest voor!' investeren we in onze kinderen, en geven we iedereen een solide basis mee voor het succesvol volgen van een opleiding en het vinden van een leuke baan. Tevens voorkomen we daarmee dat kinderen voortijdig afhaken vanwege een taalachterstand". Wil Hermens, Workin

Wil je meer informatie over het project, neem dan contact op met Mia Hesemans via leestvoor@vipvoorelkaar.nl. Het project GilzeRijen leest voor! wordt mede mogelijk gemaakt door:

ELIE VAN STRIEN B.V.