Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrolijke gezichten bij de Kom Erbij lunch!

Afgelopen vrijdag genoten maar liefst 19 gasten van de Kom Erbij lunch in de Boodschap in Rijen. Een lunch, georganiseerd door het VIP, die voor iedereen toegankelijk is en voor gezelligheid en sociaal contact zorgt. Het geeft mensen de gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten, bijzondere contacten te leggen en vooral niet alleen, maar gezellig samen te eten.

kom_erbij-foto-4

Het VIP wil, samen met de nationale coalitie tegen eenzaamheid, de eenzaamheid in de gemeente Gilze en Rijen aanpakken. Eenzaamheid is zo oud als de mensheid, maar staat meer dan ooit in de belangstelling. Actuele ontwikkelingen vergroten het risico dat mensen met eenzaamheid te maken krijgen; dubbele vergrijzing (steeds meer ouderen die gemiddeld steeds ouder worden), afbouw van de verzorgingsstaat (iedereen moet zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk thuis blijven wonen) en hoge eisen aan de kwaliteit van leven (intensief streven naar een gelukkig bestaan met goede sociale relaties). Daarnaast is steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van eenzaamheid voor individu en samenleving. Daardoor neemt het gevoel van urgentie om eenzaamheid aan te pakken bij de samenleving, overheid en ook VIPVoorelkaar toe.

Eenzaamheid is het niet verbonden voelen. Mensen die last hebben van eenzaamheid ervaren een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Er zijn veel oorzaken van eenzaamheid. Sociale relaties kunnen verloren gaan door veranderingen in de persoonlijke omstandigheden zoals overlijden van een dierbare, ziekte , echtscheiding, verlies van werk en inkomen en verhuizingen. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Het kan leiden tot minder meedoen in de samenleving en mensen kunnen zich minder gelukkig voelen. De diverse maatjes projecten van het VIP zorgen ervoor dat mensen zich meer verbonden voelen met anderen. De Kom Erbij lunch is hier een mooi voorbeeld van.

Het VIP roept alle maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties, (medische) hulpverleners en bewoners in de gemeente op om eenzaamheid bij anderen te herkennen. Het VIP zal de komende tijd hier meer aandacht aan geven. We gaan eenzaamheid bespreekbaar maken, tips en tricks delen, en signalen van herkenning delen. De projecten, zoals onder andere Kom Erbij Lunch, die het VIP organiseert werken mee om de eenzaamheid tegen te gaan.

De eerste twee edities van de Kom Erbij lunch zijn goed ervaren door de gasten. Er zijn nieuwe contacten opgedaan en leuke initiatieven geopperd om tussen de lunches door met elkaar af te spreken. Ruim de helft van de bezoekers heeft zich al weer opgegeven voor de volgende keer. Dus ken je mensen of vind je het zelf gezellig om deel te nemen aan de lunch, meld je aan!

Kom je er ook bij?De volgende Kom-erbij-lunch staat gepland op vrijdag 30 november van 12.00 tot 13.30 uur in de foyer van de Boodschap, Nassaulaan 62-64 in Rijen. De kosten voor deelname bedragen €3,50. Wil je deelnemen, dan graag opgeven vóór 29 november, per email: secretariaat@vipvoorelkaar.nl, telefonisch bij De Boodschap op nummer 0161-224314 (ma-di-do tussen 09.00 en 16.30 uur) of bij de bar in de foyer.