Direct naar de inhoud van deze pagina

Taal Verbindt

VIP nieuwe manier - taal verbindtTaal speelt een belangrijke rol in het leven bij alles wat je doet. Voor de meeste mensen is het de normaalste zaak van de wereld dat je bijvoorbeeld alles kunt lezen. Maar wat als je moeite hebt met de Nederlandse taal? Als het niet vanzelfsprekend is dat je kunt lezen en/of schrijven?

Dan is de beste manier om de taal te leren, de omgang met mensen die de taal goed spreken! Voor deze mensen, zowel de hulpvragers als de hulpbieders, heeft Stichting VIPvoorelkaar, in samenwerking met een aantal andere partijen, het project Taal Verbindt opgezet. Dit project is in maart 2016 van start gegaan.

TV medeDoel van het project: Bij het project "Taal verbindt" bieden we mensen, die moeite hebben met de Nederlandse taal, de mogelijkheid hun taalvaardigheid te verbeteren. Ze worden begeleid bij het leren van de Nederlandse taal door een vrijwillige taalcoach. Het is de bedoeling dat deze mensen, door een verbetering in woord of geschrift van de Nederlandse taal, zelfstandiger kunnen mee doen in de samenleving.

Doelgroep: Het project "Taal verbindt" is ontwikkeld voor iedereen in de gemeente die moeite heeft met de Nederlandse taal. Het project richt zich zowel op autochtonen als allochtonen die om welke reden dan ook de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Ben je een verwijzer? Kom je in je werk in contact met mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal? Of ken je iemand die ondersteuning kan gebruiken in de Nederlandse taal? Laat het ons weten of verwijs deze persoon naar het VIP.

Samenwerkingspartners: Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal lokale partijen. Al deze partijen nemen deel aan dit project vanwege maatschappelijk betrokkenheid. Wij danken deze partijen voor hun medewerking. Wil je ook met je organisatie maatschappelijk betrokken zijn bij dit project , neem dan contact op met de coördinator van de Stichting VIPvoorelkaar: Annemiek Messer.

Contact: Klik hier voor de openingstijden en de adresgegevens van het VIP.