Direct naar de inhoud van deze pagina

VIPtijd voor u!

VIP nieuwe manier - tijd voor u!

 

 

Als je als oudere alleen bent, als je niet meer al die dingen kunt die vroeger zo vanzelfsprekend waren, dan zijn de dagen soms vreselijk lang. Een bezoekje van een medemens kan zo'n dag helemaal opfleuren en je weer een fijn gevoel geven. Even met iemand kunnen praten bij een kopje koffie, even afleiding hebben, samen iets leuks doen. Even een uurtje speciale aandacht krijgen, dát doet VIPtijd voor u!

De heer van Beek en mevrouw WillemenStichting VIP constateert dat er veel hulpvragen zijn op het gebied van sociaal contact bij ouderen.
"Via onze website en ons VIPLoket, waar mensen hulp kunnen vragen of juist hun hulp vrijwillig aanbieden, zien we zeer regelmatig deze oproepjes voor sociaal contact", vertelt Annemiek Messer, voormalig projectcoördinator bij VIPvoorelkaar. "Het gaat hier om (kwetsbare) ouderen die verlegen zitten om een praatje, een bakje koffie of sociaal geïsoleerd zijn vanwege bijvoorbeeld fysieke redenen en zich eenzaam voelen. Deze mensen zouden graag eens een bezoekje van iemand krijgen."


De hulpvragen komen van zowel de ouderen zelf, maar ook van mantelzorgers, kinderen die op afstand van hun ouders wonen en van doorverwijzers zoals de huisarts of andere instanties die gericht zijn op ouderen.

GEEF EEN DAG WEER GLANS

Met het project VIPtijd voor u! wil het VIP tegemoet komen aan de steeds groter wordende hulpvraag voor sociaal contact. Door middel van wekelijkse bezoekjes van een vrijwilliger, hopen wij met dit project een bijdrage te leveren aan het verminderen van de eenzaamheid bij ouderen. Een uurtje in de week speciale aandacht zorgt voor afleiding en ontspanning. En het biedt iets om telkens weer naar uit te kijken.